"ER IS GEEN GOD DAN IKZELF" "DIT WETENDE, WIE DURFT DE VALSE GODEN VAN DE KORAN EN BIJBEL TE AANBIDDEN?" - SATAN
VANUIT DE QU'RET AL-YEZID

© copyright 2002 - 2021 - Joy of Satan Ministries; Bibliotheek van het Congres Nummer: 12-16457

*Note: De meeste geschriften op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteur geeft toestemming om deze af te drukken voor persoonlijke studie, zolang ze niet veranderd worden.

"DUISTERNIS IS BINNENSTEBUITEN GEKEERD LICHT"Beëlzebub

UPDATES - 22 Maart 2022

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR NON-SATANISTEN, ATHEÏSTEN EN MENSEN DIE NIEUW ZIJN IN DE SPIRITUALITEIT

DONEREN VOOR DE BEVORDERING EN VOORUITGANG VOOR SATANISME

Nieuwste post vanuit onze Online Forums (in het Engels) - Joy Of Satan LIBRARY HAS BEEN FULLY UPDATED!


WELKOM

SATAN

SPIRITUELE SATANISME

DE AL-JILWAH, ZWARTE BOEK VAN SATAN

PREKEN VAN SATAN

DE OORSPRONG VAN HET SATANISME

HET CHRISTENDOM ONTMASKEREN

DE DOOD, DE HEL, & HET HIERNAMAALS

WIJD UW ZIEL AAN TOT SATAN

DEMONEN: DE OORSPRONKELIJKE HEIDENSE GODEN

SATANISCHE SYMBOLEN

VOOR DEGENEN DIE NIEUW ZIJN IN HET GEBIED VAN SATANISME

VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN SATAN

BETREK UWZELF IN SPIRITUELE OORLOG

SATANISCHE FEESTEN EN RITEN

MEDITATIES

SATANISCH HEKSERIJ

GETUIGENISSEN, ESSAYS, EN ARTIKELEN DOOR LEDEN

SATANISME VOOR GEVORDERDEN

OMGAAN MET XRISTENEN: UW WETTELIJKE RECHTEN

MINISTERIE

HEKSENKRINGEN

E-GROEPEN VOOR LEDEN

LINKS

SATAN'S BIBLIOTHEEK - GRATIS PDF'S & AUDIO PREKEN

Er zijn verschillende sekten van Satanisme. Joy of Satan Ministries (Vreugde van Satan) is Spirituele Satanisme.

Satanisme is geen "christelijke uitvinding".

Satanisme bevindt zich duizenden jaren vóór het christendom en alle andere godsdiensten.

Satanisme gaat niet over spoken, vampieren, Halloween-monsters of andere verwante entiteiten.

Satanisme gaat niet over “kwade dingen of activiteiten“.

Satanisme is geen "reactie tegen het christendom."

Satanisme gaat niet over de dood.

Het echte Satanisme gaat over het verheffen en bekrachtigen van de mensheid, wat de bedoeling was van onze Ware God (Satan).

Wij kennen Satan/Lucifer als een echt, levend wezen.

Wij weten dat Satan de Ware Vader en God van de mensheid is.

Wij weten dat "Yaweh/Jehova" van de bijbel een fictieve entiteit is, en dat de mensen achter het dwingen van deze leugen, de ware bedriegers van de mensheid en de meesters van leugens zijn. Dit blijkt uit de vele tegenstrijdigheden in de Judeo/christelijke Bijbel, waaruit blijkt dat deze tekst het werk is van mensen die over occulte kennis hadden, en het met macht doordrenkten om het geloofwaardig te maken, om normale mensen te beïnvloeden en controleren met angst en gelovigheid.

Wij houden ons aan de wet.

Wij zijn GEEN voorstander van of deelnemer aan een bloed- of levend offer. Deze handeling is Judeo/Christelijk, zoals in hun Bijbel staat - 

Deuteronomium 12:27: “Van uw brandoffers moet u zowel het vlees als het bloed offeren op het altaar van de HEER, uw God. Van uw slachtoffers moet het bloed over het altaar van de HEER, uw God, worden uitgegoten, maar mag u het vlees zelf eten.”

Wij hebben ontdekt dat Satanisme de oorspronkelijke godsdienst van de mensheid is. Wij hebben flink ons onderzoek gedaan. Satanisme is gebaseerd op de oude godsdiensten die honderden tot duizenden jaren vóór het jodendom en het christendom bestonden.

Het christendom was een reactie op de oorspronkelijke heidense godsdiensten, die bestempeld werden als "Satanisme", wat "vijand/tegenstander" betekent in het Hebreeuws. Als u de informatie op deze website doorleest, bewijzen wij dit.

Het christendom is uitgevonden om geestelijke en occulte kennis (de krachten van de menselijke geest) bij de bevolking weg te nemen en deze macht in handen te leggen van een "uitverkoren" enkeling, ten nadele van de hele mensheid. De krachten van de geest en de ziel zijn werkelijk en echt. Mensen die zich niet bewust zijn van deze krachten of er niet in geloven, zijn gemakkelijk te controleren en te manipuleren door degene die kennis hebben in het gebruik van deze energieën.

De Oorspronkelijke Goden [Demonen] werden ten onrechte als monsters bestempeld en als “kwaadaardig” gebrand om de mensheid van geestelijke kennis af te houden. Hierdoor is de mensheid zowel geestelijk als intellectueel drastisch gedegenereerd.

Spirituele Satanisme is een sterk voorstander van alle vormen van leren, kennis, onderzoek, en vrij gedacht.

Spirituele Satanisme steunt de scheiding van kerk en staat. Satanisten dringen het Satanisme niet op en doen niet aan proselitisme.

Spirituele Satanisten erkennen de wetenschap en geloven dat alles van het occulte/bovennatuurlijke een rationele wetenschappelijke verklaring heeft. Wij geloven dat de mensheid op dit gebied gevaarlijk is achtergebleven door de hoax van het Judeo/Christendom en hun aanvallen op de wetenschappelijke wetten dat eeuwen heeft geduurd.

Wij beoefenen krachtmeditatie om geestelijk vooruit te komen en om onszelf te verheffen. Krachtmeditatie is essentieel voor de menselijke ziel als voedsel essentieel is voor het menselijk lichaam. De slang, een symbool van Satan, stelt de vurige Kundalini-kracht voor, die bij de bodem van de ruggengraat slaapt, en die, wanneer hij opstijgt, de menselijke geest en ziel transformeert tot een veel hoger niveau van begrip en bewustzijn. Dit is de ware betekenis van “de duivel verheffen". De Slang - symbool van Satan, stelt ook de DNA-helix vorm van het leven voor.

Wij werken direct met Satan zelf. Wij geloven dat ieder mens die gewillig en respectvol is, een persoonlijke relatie met Satan kan hebben. Er zijn geen bemiddelaars in Spirituele Satanisme; het Ministerie is er alleen voor leiding en steun.

Wij nemen onze leerstellingen en praktijken rechtstreeks van Satan zelf. Veel te lang hebben vijanden van Satan, zoals de christelijke kerken, de vrijheid gehad om leugens te dicteren over Satan en Satanisme. Deze leugens zijn de grondslag geweest van occulte misdaden en andere gruwelijke daden die zij indirect bevorderen. Het ware Satanisme is eeuwenlang actief en ijverig onderdrukt, en velen geloven uit onwetendheid de leugens over Satan en reageren zonder beter te weten eens daarmee.

Spirituele Satanisme is een godsdienst dat van natuur en leven houdt. Satan accepteert ons zoals wij zijn, maar begeleidt ons om onszelf vooruit te helpen tot waar wij evolueren naar een hoger niveau. Spirituele Satanisten zijn vrij om hun leven te leiden zoals zij dat willen- verantwoordelijkheid voor de verantwoordelijken. Wij leven volgens de natuurwet en moedigen iedereen aan om zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen.

Wij weten dat wij onze eigen zielen "redden", in tegenstelling tot beweringen dat jezus de Nazarener iemand zou “redden”. Spirituele Satanisme is gebaseerd op de ware transformatie van de ziel door krachtmeditatie. De Nazarener is een fictieve entiteit, wiens identiteit gestolen is van meer dan 18 gekruisigde Heidense goden, zoals Odin, die aan een boom hing, en is niets meer dan een werktuig om de mensheid onder de controle te houden van een bepaald groep mensen. De Nazarener is in christelijke missen en diensten gebruikt als plaatsvervanger van een menselijk levend bloedoffer, waardoor hun ware doel onthuld wordt.

De joods-christelijke godsdienst is een venijnig bedrog over de mensheid van catastrofale afmetingen. Om een hoax te laten slagen moet er een gebrek aan kennis zijn bij het slachtoffer. De christelijke godsdienst en zijn cohorten onderdrukken bewust kennis en vrije gedachten, moedigen de mensen aan om slaven te zijn, en pleiten of onderwijzen nooit iets voor de verbetering of de vooruitgang van de mensheid. In tegenstelling tot de verhalen over hoe de Nazarener mensen genas; laat Satan ons zien hoe wij onszelf kunnen genezen en zogenaamde wonderen kunnen verrichten, met behulp van ons verstand en de krachten van ons eigen ziel.

Door onszelf te bekrachtigen, hebben wij zelfvertrouwen, zelfrespect en bereiken wij geestelijke vooruitgang en onafhankelijkheid.

Spirituele Satanisme stelt geen grenzen aan het ontwikkelen van de krachten van de geest - bekend als "hekserij" of "magie". Wij geloven in rechtvaardigheid en, net zoals krijgskunstenaars bedreven zijn in het gebruik van Dim Mak en andere aspecten van fysieke vechtsport, zijn Spirituele Satanisten bedreven in de Duistere Kunsten (“Black Arts”) van "magie", mochten zij die ooit nodig hebben. Mensen die deze krachten niet kennen zijn er hulpeloos tegen, en de machthebbers over deze wereld weten dat maar al te goed. Satan duldt geen onrechtvaardigheid.

Spirituele Satanisme raad op geen enkele manier aan het misbruik van geesten, zoals dat in de klassieke grimoires wordt onderwezen. De Demonen die eerst gebonden waren en gedwongen werden om de bevelen van de magiërs van de vijanden uit te voeren, zijn nu vrij, en wie de 3-meter cirkelmethoden en "Jehova"-namen gebruikt, nodigt persoonlijke rampen uit. De Demonen zijn onze vrienden en met respect en eerbied bij het oproepen door Satan, trachten wij wederzijds voordelige betrekkingen met hen aan te knopen.

Spirituele Satanisme bepleit individualiteit, vrijheid en onafhankelijkheid.

Het is duidelijk dat Satan niet de "bedrieger van de mensheid" is. Zijn volgelingen zijn gering in aantal en hij heeft geen overvloedige hoeveelheden rijkdom, macht en controle nodig om zijn volgelingen te behouden.Ons verleden wordt
Systematisch vernietigd
Om de LEUGEN
van het christendom in stand te houden
Ontmasker de samenzwering!!!
Klik hier!!!DE JOY OF SATAN FORUMS:

KLIK OP "HAIL SATAN" HIERONDER OM ONZE INTERNET FORUMS TE BEZOEKEN, WAAR U MEER TE WETEN KUNT KOMEN OVER SPIRITUELE SATANISME.


De xristelijke (zowel “xian” in het Engels) kerken hebben miljarden Euros in hun macht. Om Spirituele Satanisme vooruit te helpen, is geld nodig. Joy of Satan Ministries kan veel meer doen met middelen verkrijgbaar door geld verzameld van donaties. Doe mee, en bied vandaag nog een donatie voor de bevordering en vooruitgang van Satanisme!